Master code,universal code for the satellite receiver Next

Next 8000xcam:4132
Next gri seri:0000
Next plus serisi:8503
Next 5000 serisi:1234 – 1004
Next siyah seri:0000
Next 3000A:0000
Next 3000AP:0000
Next 1000 (STAR1 ):5183
Next 10001 PANEL">PLUS.:3453 Next

Advertising:


Satellite Key, keys, New and Fresh for Satellite TV

Satellite Key, keys, New and Fresh for Satellite TV

Your satellite dish and receiver is waiting for new keys.

Go to top